தாத்தாவின் கதைகள் – 2 (ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே)

0.00

வள்ளுவம் எனும் இந்த சிறுகதை, ஒரு சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, திருக்குறளை சிறுவர்களுக்கு புரியும்படி எடுத்துரைக்கும் “தாத்தாவின் கதைகள்” எனும் சீரிஸில் வரும் முதல் கதை.

Quantity:

Category:

There are no reviews yet.

Add your review