நிலா காமிக்ஸ் வெளியிடும் பொன்னியின் செல்வன் சித்திரக் கதை வரிசையில் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் பாகங்கள் வெளிவந்திருக்கிறது!