பறக்கும் பானம் (தாராவும் கிளாராவும் #1) – முன்னோட்ட இதழ்


NEW TAMIL COMICS


 • பறக்கும் பானம் (தாராவும் கிளாராவும் #1)

  75.00

  "பறக்கும் பானம்" எனும் இந்த காமிக்ஸ் புத்தகம் "தாராவும் கிளாராவும்" எனும் சித்திரக் கதை வரிசையில் வரும் முதல் புத்தகம். 42 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த முதல்…

 • A P J Abdul Kalam (tamil)

  140.00

  "இந்தியாவின் பதினொன்றாவது குடியரசுத் தலைவராக ஆனபோது கூட அவருக்குள் அவருடைய கனவு கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டுதான் இருந்தது. அவர் ஒரு மாணவனாகவும், ஆசானாகவும் இருந்த காலம்…

COMICS ON SCIENCE & MATH


 • THE BLACK HOLE

  120.00
 • Out of stock
 • TOPO THE WORLD

  120.00
 • Out of stock
 • COSMIC STORY

  120.00
 • FLIGHT OF FANCY

  120.00

RECENTLY ADDED


 • Kolkata Kaleidoscope

  500.00 450.00
 • Out of stock
 • Out of stock
 • Out of stock

MARVEL COMICS – SPECIAL SALE


 • Young x-men

  99.00
 • Bullet points

  99.00

CELEBRATE THIS SUMMER WITH CAMPFIRE


 • Julius Caesar

  250.00
 • The Dusky Society

  230.00
 • World War One

  399.00

BONE


தமிழ்