பறக்கும் பானம் (தாராவும் கிளாராவும் #1) – முன்னோட்ட இதழ்


NEW TAMIL COMICS


 • பறக்கும் பானம் (தாராவும் கிளாராவும் #1)

  75.00

  "பறக்கும் பானம்" எனும் இந்த காமிக்ஸ் புத்தகம் "தாராவும் கிளாராவும்" எனும் சித்திரக் கதை வரிசையில் வரும் முதல் புத்தகம். 42 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த முதல்…

 • A P J Abdul Kalam (tamil)

  140.00

  "இந்தியாவின் பதினொன்றாவது குடியரசுத் தலைவராக ஆனபோது கூட அவருக்குள் அவருடைய கனவு கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டுதான் இருந்தது. அவர் ஒரு மாணவனாகவும், ஆசானாகவும் இருந்த காலம்…

COMICS ON SCIENCE & MATH


 • Out of stock
 • SPONDYLOSCOPE

  120.00
 • THE BLACK HOLE

  120.00
 • BIG BANG

  120.00

RECENTLY ADDED


 • Kolkata Kaleidoscope

  500.00 450.00
 • Out of stock
 • Out of stock
 • Out of stock

MARVEL COMICS – SPECIAL SALE


 • Generationx

  99.00
 • X-factor 89

  99.00
 • The gargoyle

  99.00

CELEBRATE THIS SUMMER WITH CAMPFIRE


 • Julius Caesar

  250.00
 • Sinbad: The Legacy

  230.00
 • Harry Houdini

  250.00

BONE


தமிழ் • பொன்னியின் செல்வன்

  200.00

  For second part of Ponniyin Selvan comics, please click here: http://ocomics.com/books/comics/tamil/பொன்னியின்-செல்வன்-பகுத

 • பறக்கும் பானம் (தாராவும் கிளாராவும் #1)

  75.00

  "பறக்கும் பானம்" எனும் இந்த காமிக்ஸ் புத்தகம் "தாராவும் கிளாராவும்" எனும் சித்திரக் கதை வரிசையில் வரும் முதல் புத்தகம். 42 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த முதல்…

 • THE GITA (TAMIL)

  35.00